Landskapsarkitektur

En livssentrisk tilnærming gagner økosystemer like mye som mennesker. Vi kombinerer kunstnerisk lekenhet med vann og biologiske designløsninger for å skape unike opplevelser med naturen, og gi plass til naturen i våre lokalsamfunn. Slik skaper vi både varige sosioøkonomiske og klimatilpassede endringer. Vårt team av landskapsarkitekter er involvert i alle faser av et prosjekt. Målet er å sikre at naturen veves inn i alle faser.
I 2022 ble det tyske landskapsfirmaet Rambøll Studio Dreiseitl en del av Henning Larsen. De tok med seg tiår av erfaring med design med natur - spesielt gjennom å integrere regenerative, sirkulære vannkonsepter i urbane kontekster. 
Sammen skaper vi rom for naturen.

  • Filter
    Vis flere prosjekter