Urbanisme

Vi er drevet av fremtidens løfte. Vi tror at suksessen til lokalsamfunn ligger i balansen mellom bygninger og natur som utgjør dens karakter, skapelsen av bærekraftig urbanisme og rettferdige miljøer som muliggjør samhandling i sin kjerne. Etter hvert som byene og befolkningene våre vokser, er det viktigere enn noen gang å designe for sunne liv og motstandskraft i urban skala. Å gi naturen en likeverdig plass i samfunnene våre, i balanse med menneskelig virksomhet og nye former for mobilitet, er fremtiden. 
Vi jobber med å skape lokalsamfunn fra grunnen av, for å regenerere urbane rom som tidligere hadde ulike funksjoner og for å revitalisere forurensede områder. Ambisjonen vår ligger ikke i å skape isolerte destinasjoner, men i å lage reiser med sanseopplevelse på tvers av urban tekstur.  Vi maksimerer plassens potensial gjennom intelligent, datadreven scenarioplanlegging for å skape en buffer mot konsekvensene av klimaendringer. Fra å analysere de store faktorene som påvirker bydeler, fra infrastruktur til å undersøke mikrobielle effekter, samler vi helhetlig innsikt for å skape løsninger med stor innvirkning for byer og lokalsamfunn rundt om i verden.
 
Les mer.

  • Filter
    Vis flere prosjekter