• Bærekraft

  Nøkkelen til bærekraftige designløsninger er samspillet mellom arkitektur og teknologi.

 • Nøkkelen til bærekraftige designløsninger er samspillet mellom arkitektur og teknologi.

  Den eneste måten for arkitektur å tilføre varig verdi er å skape bærekraftige løsninger der mennesker, materialer og miljøer lykkes sammen. Vi søker hele tiden å fremme vår forståelse av komplekse forbindelser som binder sammen det bygde miljøet, økologiske systemer og sosiale liv. Vår tilnærming fremmer systemiske designløsninger der ressurser sirkulerer med størst mulig nytte for å berike sosiale, tekniske og biologiske strømmer. Vi kaller det en "holis-tech" tilnærming til bærekraft.

  Vårt team av arkitekter, ingeniører, landskapsarkitekter og interne forskere med doktorgrad i dagslys og kunstig belysning, bærekraftige materialer, fasadedesign, akustikk og bærekraftig byutvikling. Vår ambisjon er å utvikle designløsninger som tar arkitekturen til et ennå usett nivå.

 • Tjenester

 • Energidesign

  40 % av en bygnings energiforbruk bestemmes av utformingen. Derfor har energioptimalisering vært en integrert del av designprosessen hos Henning Larsen i mer enn et tiår. Vi minimerer aktivt behovet for oppvarming, kjøling, ventilasjon og kunstig belysning ved å utvikle integrerte designløsninger og anvender den nyeste teknologien som er tilgjengelig for oss. Vi utvikler strategier for bygninger og hovedplaner og tilbyr energianalyser og optimaliseringer for eksisterende prosjekter.

 • Dagslys og kunstig belysning

  Dagslys har alltid spilt en betydelig rolle i Henning Larsens arbeid. Våre arkitekter og ingeniører jobber i nært samarbeid med forskere og lysspesialister. Vi jobber med kvalitative og kvantitative simuleringer av dagslys og kunstig belysning for å forbedre komforten og redusere energiforbruket.

 • Materialanalyse

  Valg av materialer har innvirkning på den arkitektoniske designet så vel som miljøet. For å oppnå best mulig forståelse av kvalitetene til spesifikke byggematerialer, tilbyr våre interne materialspesialister en bredt basert materialanalyse, som kan danne grunnlaget for en generell materialstrategi.

 • Fasadedesign

  Vi utvikler toppmoderne fasader for byggeprosjekter i alle skalaer. Målet vårt er å utvikle bærekraftige fasadeløsninger som støtter prosjektets design, funksjon, budsjett og planlegging. Vi tilbyr også revisjoner av eksisterende fasader eller fasadestrategier for prosjekter under utvikling.

 • Klimatilpasning

  Vannsensitivt urbant design (WSUD) er et verktøy som brukes i landskapsplanlegging og prosjektering for å integrere den urbane vannsyklusen - regnvann, grunnvann, avløpsvann og vannforsyning - i det faktiske designe. Målet er å minimere negative miljøpåvirkninger samtidig som vi øker estetikk- og rekreasjonsverdiene.

 • Mikroklima analyse

  Fra Norge til Saudi -Arabia er mikroklima -design en av Henning Larsens kjernekompetanser. Våre arkitekter og forskere med doktorgrad i mikroklima bruker værdata hver time og beregninger av opplevde værforhold (UTCI) som designparametere for prosjekter i alle skalaer - fra bygningsinnganger til hovedplaner. Ved å jobbe strategisk med høyden, orienteringen og tettheten av bygninger har vi klart å forlenge sommeren med flere uker på den nordlige halvkule og senket temperaturen i ørkenbyen Riyadh med flere grader.

 • Sertifiseringer

  Vi overvåker og utfører dokumentasjon innen LEED, DGNB, BREEAM, WELL og lignende sertifiseringssystemer for prosjekter i alle skalaer - fra deler av et bygg til master -og urban planlegging. Revisjonene kan utføres på eksisterende prosjekter, foreslåtte konsepter eller designstrategier. Vi tilbyr også evaluering og/eller overvåking av bærekraftkonsepter utviklet av tredjepartskonsulenter.

 • Akustikk og inneklima

  Akustikk har stor innflytelse på produktivitet og velvære. Hos Henning Larsen bruker vi avanserte datasimuleringer og målinger for optimalisering av etterklang, taleklarhet og akustisk komfort i våre prosjekter. Vi utfører også detaljerte analyser av eksisterende prosjekter for å sikre at lovkrav er oppfylt i forhold til lydisolasjon og støy fra eksterne kilder.