Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Henning Larsens Fond udskriver international konkurrence om ”utopien i arkitekturen”

  Henning Larsens fond har udskrevet en ny konkurrence i sin serie af prisopgaver, der denne gang fokuserer på utopien i arkitekturen.

 • Henning Larsens fond glæder sig over at udskrive sin seneste konkurrence i sin serie af prisopgaver, denne gang en åben, international konkurrence med emnet Utopien i Arkitekturen. Tidligere prisopgaver har udforsket ”at fotografere arkitektur” (2007), ”at tegne arkitektur” (2008), ”at skrive om arkitektur” (2012), ”arkitektur og film” (2015) og ”arkitektur og musik” (2017)

  Konkurrencen efterspørger ideer og billeder, der kan revitalisere utopien i arkitekturen

  Baggrunden er Henning Larsens virke som den nysgerrige arkitekt, der søgte nye uprøvede veje i arkitekturen og søgte inspirationer vidt omkring, f.eks. i anonym design og arkitektur, i fortidens bygningsværker, og i videnskabens nyeste landvindinger, som det beskrives i den vedlagte tekst af arkitekt Troels Troelsen, mangeårig samarbejdspartner på tegnestuen og formand for fonden

  Konkurrencen efterlyser arkitektoniske, utopiske visioner.

  Der efterspørges ideer, der med kunstnerisk og poetisk kraft kan inspirere til en ny dimension, og en ny kvalitet i arkitekturen. Opgaven: i skitser og ord at beskrive et Utopia, en drøm eller stemning med nedslag i rumlige, arkitektoniske enkeltheder

  Aflevering skal ske anonymt som JPG eller PDF, maks. 4 lavformat A3 sider eller 1 lavformat A1 planche. Tekst på sider begrænses til 1500 tegn i alt. Filstørrelse må ikke overskride 10mb. 

  Alle sider forsynes med tilfældigt valgt seks cifret tal i øverste højre hjørne. Navneseddel med navn, adresse, mail og telefonnummer) på forfatter(-e) vedlægges forslaget en i folder forsynet med det sekscifrede tal. Navneseddel håndteres af konkurrencens sekretær og er utilgængelig for dommerne under bedømmelsen. 

  Tidligere publiceret materiale afvises. Forslag fra slægtninge eller partnere til dommerne accepteres ikke. 

  Forslagene vil blive bedømt af en komite med deltagelse af Henrik Oxvig (cand mag. et mag. Art), Jytte Rex (kunstner), Kathrin Susanna Gimmel (arkitekt), Ben Clement og Sebastian de la Cour (benandsebastian kunstnere) and Troels Troelsen (arkitekt). 

  Bidrag kan uploades fra midt februar 2021 indtil senest 9. april 2021. Web adresse for indsendelse vil blive bekendtgjort på Henning Larsens Fonds’ hjemmeside i begyndelsen af februar 2021. 

  Vinderen vil blive offentliggjort 20. august 2021.  Efterfølgende vil forslagene blive udstillet på Dansk arkitektur Center i BLOX- i København. Præmiesummen på 14.000 Euro tildeles det bedste forslag eller fordeles efter bedømmelseskomitéens skøn. 

  Fonden forbeholder sig ret til at vise forslagene på hjemmesiden et år efter offentliggørelsen. 

  (Billedet: Karl Friedrich Schinkel´s scenografi til Tryllefløjten, fra Wikimedia Commons.)

  • Utopien i arkitekturen

   Troels Troelsen, bestyrelsesformand for Henning Larsens Fond, skriver om utopien i arkitekturen.

   Hvordan fastholder vi i dag arkitekturen som en kunstart, der ikke er indsnævret af økonomisk tænkning, men som kan udvikle sig gennem ideer og eksperimenter?

   Oscar Wilde:

   “A map of the world that does not include Utopia is not worth even glancing at, for it leaves out the one country at which Humanity is always landing. And when Humanity lands there, it looks out, and, seeing a better country, sets sail. Progress is the realisation of Utopias.”

   Henning Larsen var en nysgerrig arkitekt. Han var ambitiøs og ærgerrig, men uden at det var helt entydigt hvad han stilede imod. Han vidste det formodentligt ikke, for hvis han vidste det ville tiltrækningen og magien mangle. Det spændende ved at arbejde på tegnestuen var netop denne åbenhed mod det ukendte. Henning lod tingene ske og holdt undertiden på den forkerte hest blot for at holde processen åben. For ham var arkitekturen et hemmelighedsfuldt sædekorn, der skulle fralokkes sine hemmeligheder. Selv når vi havde opnået noget enestående, var han klar til at ønske sig et andet sted hen. Nysgerrigheden gav sig også udslag Hennings mange initiativer, som f.eks. Skala Galleri og Skala magasin og senest i Henning Larsens fond med priser og prisopgaver

   Det var som om Henning drømte om et Utopia?

   Tidens eskalerende fremskridt udfordrer mere end nogensinde vores forståelse af verden. På den ene side lover Videnskabens landvindinger overvældende muligheder, som kunne inspirere eventyrlige utopier, med uventede perspektiver. På den anden side udfordrer automatiseret design gennem algoritmer og kunstig intelligens i samspil med den nuværende tendens mod hjemmearbejdspladser og virtuelt samarbejde vores faglighed, og inddæmmer både fagligt nærvær og universelt udsyn. Samtidig tiltager opkøb og fusioner mellem arkitektvirksomheder, entreprenører og ingeniørfirmaer. Her tenderer tidens krav til at alle arkitekturens tekniske, videnskabelige, sociologiske og miljømæssige aspekter dokumenteres, som om vi stilede mod en arkitektur, der kan værdisættes i regneark.

   Hvordan fastholder vi i dag Arkitekturen som en kunstart, der ikke oversvømmes af økonomitænkning, men udvikles gennem nytænkning og eksperimenter?

   Konkurrencens mål er at revitalisere utopien i arkitekturen. Modernismen var i sin fødsel drevet af en vision om en fantastisk fremtid, som endnu ikke var realistisk. Det var også en fremtid, som for det meste formede sig anderledes og med utallige nye, overvældende perspektiver, både lovende og skræmmende. Man kan savne de storslåede, utopiske visioner fra 1700 tallet og fra den tidlige sovjetiske arkitekturs modernisme. Det var drømme om noget eventyrligt i fremtiden, noget der måske, måske ikke kunne finde sted. Noget der ville ændre vores liv og vores verdensbillede.

   Konkurrencen efterlyser arkitektoniske, utopiske visioner.

   Der efterspørges ideer, der med kunstnerisk og poetisk kraft kan inspirere til en ny dimension, og en ny kvalitet i arkitekturen.